คำสั่งควบคุมผ่าน SMS

คำสั่งในการควบคุมเครื่องที่ติดตั้้งโปรแกรมมีดังนี้ (แต่ละคำสั่งประกอบด้วย 6 อักษร ส่งพร้อมกันได้โดยเว้นวรรค)

cmd

การใช้งานให้ใช้เบอร์ควบคุมที่ได้ตั้งไว้ในโปแกรม ส่ง SMS ด้วยคำสั่งที่ต้องการ ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์เครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ (เสียค่า SMS  หรืออาจใช้บริการฟรี เช่น ลูกค้าค่าย Dtac happy ก็จะมี E-service บริการส่ง SMS ผ่าน Web  50 ครั้ง/เดือน แต่ส่งเฉพาะภายในเครือข่ายเดียวกัน)

ความถูกต้องของตำแหน่ง GPS หรือบอกพิกัดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ  ไม่เกี่ยวกับโปรแกรม ซึ่งตัวโปรแกรมใช้ค่าทีุ่อุปกรณ์ GPS ค้นหาตำแหน่งได้เท่านั้น (หาอ่านได้จากหลัก GPS ว่าทำงานอย่างไร ไม่ยากเป็นหลักง่ายๆ …)

การขอตำแหน่งพิกัดจากโทรศัพท์โดยผ่านคำสั่ง SMS  หาก GPS เครื่องนั้นไม่ได้เปิดอยู่หรือเปิดอยู่แต่ยังไม่สามารถหาพิกัดได้ ระบบจะยังไม่ส่ง SMS ไปให้ แต่จะรอจนกว่าอุปกรณ์ GPS สามารถระบุพิกัดได้ก่อนแล้วจะส่ง SMS ให้ทันทีไม่จำเป็นต้องส่งซ้ำ

Advertisements