เงื่อนไขการใช้งาน

ไม่การันตีและรับผิดชอบในการติดตามโทรศัพท์ที่หายว่าจะติดตามคืนกลับมาได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น และ หากมีการนำไปใช้ในวัตถุประสงค์แอบติดตามผู้ัือื่น หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นมา ไม่ขอรับผิดชอบเช่นเดียวกัน ผู้ใช้ควรทดสอบและพิจารณาประยุกต์ใช้งานตามความเหมาะสม

Advertisements